Valuarvurdering

Valuarvurderinger.dk

 

Valuarvurderinger.dk

 

med udgangspunkt i en vurdering af Andelsboligforningens handelsværdi!

 

Kr. 12.500,- incl. moms

Ved genvurdering ydes 30% rabat!

 

 

 

 

OVERVEJELSER OM EN "VALUARVURDERING":

 

Det nye vurderingssystem påregnes først gennemført, således af de første

vurderinger for andelsboligforeninger vil foreligge i 2019!

 

Eventuelle forbedringsudgifter på ejendommen, hvor der sker låneoptagelse

vil derfor udhule andelshavernes andelskrone, såfremt foreningen bibeholder

den offfentlige vurdering.

 

Ved salg af den enkelte andelslejlighed bør andelshaveren have krav på, at

afhænde sin andelslejlighed til dagsværdi, hvorfor andelsboligforeningen årligt bør

få udarbejdet en valuarvurdering til brug for foreningens årsrapport!

www.valuarvurderinger.dk

Ejendomsmægler MDE, Valuar Erik Jacobsen, Lærkehaven 3, 3500 Værløse. - Tlf. 32.555900 - info@jacobsen-bolig.dk - Se også www.valuarvurderinger.dk

Copyright © All Rights Reserved